Clár Oibritheoirí Tástála CVR

I gcomhréir le hAl 29 den Acht  Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála) 2012 (PDF) , ceanglaítear ar an Údarás clár d’oibritheoirí tástála CVR a chur ar bun agus chothabháil a dhéanamh air. Caithfidh na sonraí seo a leanas a bheith sa chlár:

  • oibritheoirí údaraithe tástála CVR/ionaid tástála CVR
  • na catagóirí feithicle a fhéadfar a thástáil; agus
  • cibé acu ar cuireadh údarú ar fionraí nó ar cúlghaireadh é

Is féidir leat an clár d’Oibritheoirí Tástála CVR reatha a íoslódáil anseo i bhformáid excel nó pdf​.

Clár d’Oibritheoirí Tástála CVR (PDF)

Clár d’Oibritheoirí Tástála CVR(XLS)​​​​​ ​​​​​ 

Beidh an RSA i mbun an chláir a nuashonrú ar bhonn leanúnach.

 

An dteastaíonn uait ionad tástála a aimsiú i do cheantar?

Ábhar Gaolmhar

Chat to Chris!