Cúrsa Oiliúna d’Oibreoirí/Tástálaithe CVR

Beidh ar iarratasóirí le haghaidh Oibreoirí Tástála CVR nua agus le haghaidh Tástálaithe CVR nua dul faoi oiliúint a bhaineann lena n-údarú. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais anseo faoi na riachtanais oiliúna sin.

Riachtanais oiliúna le haghaidh Oibreoirí Tástála CVR nua agus Tástálaithe CVR nua.

Ceanglófar ar aon Oibreoir Tástála CVR nó Tástálaí CVR a dhéanfaidh iarratas ar údarú nua dul faoi oiliúint tosaigh lena n-áirítear:

"Cúrsa Fad
Cúrsa Oiliúna Tosaigh HCVdo Thástálaithe CVR 10 lá​
​Cúrsa Oiliúna Tosaigh LCV do Thástálaithe CVR ​7 lá*
Comhchúrsa Oiliúna Tosaigh HCV & LCV le haghaidh Tástálaithe CVR​ 12 lá​
​Cúrsa Oiliúna Tosaigh ADR do Thástálaithe CVR ​4 lá
​​Cúrsa Oiliúna Tosaigh le haghaidh Tástáil Tarracóirí do Thástálaithe CVR   4 lá​
Cúrsa Oiliúna Tosaigh d’Oibreoirí Tástála CVR  ​ 2 lá ​

* Laghdaíodh fad an chúrsa ó 8 lá go 7 lá.   

Riachtanais oiliúna i ndiaidh údarú a fháil mar Oibreoir Tástála CVR & Tástálaithe CVR.

I ndiaidh an t-údarú tosaigh a fháil beidh ar Oibreoirí Tástála CVR agus Tástálaithe CVR oiliúint um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) a dhéanamh. Cuimseofar san oiliúint meascán d’fhoghlaim phraiticiúil agus theoiriciúil agus beidh an méid seo a leanas i gceist léi:-  

​Cúrsa Fad
Cúrsa Oiliúna FGL HCV do Thástálaithe CVR 1 lá in aghaidh na bliana
Cúrsa Oiliúna FGL LCV do Thástálaithe CVR 1/2 lá in aghaidh na bliana
​Cúrsa Oiliúna FGL ADR do Thástálaithe CVR 1 lá gach dara bliain

​ "D’fhéadfadh sé go mbeadh oiliúint cheartaitheach ag teastáil d’Oibreoirí Tástála CVR agus Tástálaithe CVR nach bhfaigheann marcanna sásúla i gcúrsaí oiliúna éigeantacha nó go gcinntear go bhfuil a bhfeidhmíocht tástála faoi bhun na gcaighdeán riachtanach le linn na maoirseachta. "

Cé a sholáthraíonn an oiliúint?

Dhámh an RSA an conradh oiliúna ar Ollscoil Teicneolaíochta (OTS) na Sionainne chun an oiliúint sin a sholáthar. Reáchtáiltear an oiliúint ar roinnt dátaí éagsúla i rith na bliana. Íoctar na táillí go léir go díreach le OTS. Déan teagmháil le OTS chun tuilleadh eolais a fháil.

Cad iad na táillí oiliúna?

na táillí oiliúna in aghaidh an duine a bheidh ag freastal Is iad seo a leanas.

"​Cúrsa Oiliúna ​ ​Táille
Cúrsa Oiliúna FGL HCV do Thástálaithe CVR ​ ​€350
Cúrsa Oiliúna FGL LCV do Thástálaithe CVR ​ ​€205
​Cúrsa Oiliúna FGL ADR do Thástálaithe CVR ​€350
​Cúrsa Oiliúna Ceartaithí do Thástálaithe CVR ​€1,270
​Cúrsa Oiliúna Tosaigh HCV do Thástálaithe CVR ​€1,695
​Cúrsa Oiliúna Tosaigh LCV do Thástálaithe CVR ​€1,385
​Comhchúrsa Oiliúna Tosaigh HCV & LCV le haghaidh Tástálaithe CVR ​€2,020
Cúrsa Oiliúna Tosaigh ADR do Thástálaithe CVR ​ ​€1,010
Cúrsa Tosaigh Tástála TarracóiríCúrsa do Thástálaithe CVR ​€1,335
​Cúrsa Oiliúna Tosaigh d’Oibreoirí Tástála CVR ​€400


All  Íoctar na táillí go léir go díreach le hOllscoil Theicneolaíoch na Sionainne (OTS).

Tuilleadh Eolais

Ba cheart ceisteanna maidir le dátaí agus amanna na gcúrsaí a chur chuig Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne (OTS).
 
Pamela Coyne,
RSA Course Coordinator,
Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne (OTS),

East Campus,  
Dublin Road ​​
Co. Westmeath
Tel 090 648 3032
Email: pamela.coyne@tus.ie
 
Má bhíonn ceisteanna ar bith eile agat faoin bpróiseas iarratais déan teagmháil linn le do thoil ag:

An Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre ,

CVR Authorisations Section.
Clonfert House,
Bride St
Loughrea
Co.Galway
H63 ET93
Tel 1890 40 60 40

email: cvrauthorisations@rsa.ie

Ábhar Gaolmhar

Chat to Chris!