Cigireachtaí um Fhorfheidhmiú

Mar úinéir, úsáideoir nó oibreoir feithicle tráchtála, is dócha go mbeidh tú faoi réir cigireachta ag ball d’fhoireann forfheidhmithe an RSA. Seiceálann ár nOifigigh Iompair comhlíonadh maidir le rialacha AE um uaireanta tiománaithe agus tacagraif; treoir maidir le ham oibre oibrithe soghluaiste; ceanglais maidir le Ceadúnas Oibreora Iompair de Bhóthar agus CPC tiománaithe a bheith agat.  Seiceálann ár gCigirí Feithiclí / Teicniúla comhlíonadh na n-oibleagáidí maidir le córais chothabhála agus deisithe feithiclí agus ródacmhainneacht feithiclí.  Gheobhaidh tú eolas anseo faoi na cigireachtaí a dhéanaimid agus conas a roghnóimid iad.

Cigireachtaí um Fhorfheidhmiú

Déanaimid dhá chineál cigireachta:

Tá cigreachtaí ina gcuid dár straitéis um fhorfheidhmiú lena chinntiú go gcomhlíonfaidh oibreoirí, úinéirí agus úsáideoirí feithiclí tráchtála na hoibleagáidí dlíthiúla. Tá comhlíonadh ríthábhachtach chun feithiclí agus tiománaithe níos sábháilte ar ár mbóithre a chinntiú. Cé gur féidir áitribh, feithiclí nó tiománaithe aon oibreora a roghnú chun cigireacht a dhéanamh orthu, dírítear a lán dár gcigireachtaí níos mó ar oibreoirí ar dóichí iad a bheith neamhchomhlíontach, rud a thugann deis d’oibreoirí comhlíontacha a ngnó a dhéanamh gan mórán cur isteach. Is é ár gcuspóir comhlíonadh a fheabhsú ar fud na hearnála tráchtála sna réimsí seo a leanas:

Cuirfidh an “Táscaire Riosca Oibreoirí Feithiclí Tráchtála” (CVORI)  leis an gcur chuige spriocdhírithe sin.  

Gearán/Tuairisc faoi Rún a Dhéanamh

Má tá buarthaí ar bith agat go bhféadfadh oibreoir nó tiománaí a bheith ag gníomhú go mídhleathach maidir le Ródacmhainneacht Feithicle, Uaireanta Tiománaithe, Tacagraif agus/nó Tarlú Neamhcheadúnaithe is féidir leat gearán faoi rún a chur isteach chuig an RSA. Faigh amach conas do ghearán a chur isteach ar ár leathanach gearán.​ ​​
 

Cigireachtaí ar an áitreabh

Cliceáil ar an nasc thuas lena fháil amach cad a tharlaíonn ag cigireacht ar an áitreabh agus cad is féidir leat a bheith ag súil leis.

Cigireachtaí cois bóthair

Cliceáil ar an nasc thuas chun eolas a fháil faoi chigireachtaí cois bóthair a dhéanaimid leis na Gardaí,

A.A. Ireland

I ndiaidh próiseas iomaíoch tairisceana, A.A. tosóidh Ireland Ltd. ag déanamh cigireachtaí teicniúla ag ionaid tástála feithiclí tráchtála agus ar áitribh oibreoirí in Éirinn mar chuid den chlár reachtúil maidir le cigireachtaí ródacmhainneachta feithiclí tráchtála ó mhí Eanáir 2019.
 
A.A. Déanfaidh A.A. Ireland teagmháil dhíreach le hoibreoirí maidir leis na cigireachtaí sin ar an áitreabh. 
 
Is iad seo a leanas sonraí teagmhála A.A. Ireland dá dteastódh siad uait:
AA Ireland,
Unit D, Merrywell Business Park,
,
Dublin,
D12 F1H2
Phone: 01 9618939
Email: CVR.RSA@theaa.ie

Ábhar Gaolmhar

Chat to Chris!